Sherlockiana

Sherlockiana-illustration

Sherlockiana er klubbens blad, hvor medlemmer kan fremlægge forskningsresultater, synspunkter, anmeldelser og nyheder generelt.

Artikler – forskning, essays m.m.

En del af artiklerne har været bragt i Sherlockiana, men stedet her rummer også skriverier, som har været offenliggjort i andre blade, eller som måske aldrig er blevet trykt på papir.

For de medlemmer, som har offenliggjort deres artikler på eget web-sted, vil vi nøjes med at linke direkte til de respektive sider. Artiklerne vil være på engelsk, dansk eller et andet skandinavisk sprog.