Underafdelinger

Sherlock Holmes Klubben i Danmark har fem underafdelinger:

The Copenhagen Speckled Gang, der holder til i hovedstadsområdet.

The Five Orange Pipes, der har fast mødested på Frederiksberg.

The Common Loafers of Kolding, der selvsagt mødes i Kolding.

The Cimbrian Friends of Baker Street, som har hovedsæde i Aalborg.

The Scion of Deduction, der holder til på Sjælland.