Medlemskab

Når man søger optagelse i klubben, skal man dokumentere eller sandsynliggøre sin viden om Sherlock Holmes. Se i øvrigt klubbens vedtægter paragraf 2 og 3. Som medlem modtager man medlemsbladet Sherlockiana, der udkommer 2-3 gange om året.

Kontingentet er 200 kr om året.